Coornhert Stichting

De Coornhert Stichting is in 2007 opgericht. Zij is genoemd naar Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590), een veelzijdig auteur (toneelschrijver, theoloog, filosoof, jurist), grafisch kunstenaar en uitgever. Humanistisch geleerde door zelfstudie beijverde hij zich te schrijven voor de 'gewone man', d.w.z. in de volkstaal. Op deze wijze verwierf hij grote bekendheid in zijn tijd bij een breed publiek en wordt hij vandaag de dag o.m. als protagonist van een publieksgerichte cultuuroverdracht herinnerd. Daarnaast had zijn optreden een sociaal-politieke betekenis. Zo ontpopte hij zich als adviseur van Willem van Oranje tot ideoloog van diens ideaal van religievrede en verwierf hij naam en faam door zijn onvermoeibare inzet voor religieuze tolerantie en vrijheid van meningsuiting en drukpers. Zijn moreel-pedagogische ideeën en idealen wist hij verder in brede kring uit te dragen door zijn werkzaamheden als letterkundige en grafisch kunstenaar. De zwaartepunten van (1) het streven naar een publieksgerichte cultuuroverdracht, (2) de bevordering van een ethisch-humanitaire grondhouding van tolerantie en (3) het stimuleren van de zin voor letterkunde en kunst(en) keren terug in de doelstellingen van de Coornhert Stichting. Voor de volledige tekst van de statuten zie hier.