"[…] want ick geen leeraer en ben, geen gemeente aenrichte ochte iemant tot myne meyninge locke,
maer altyt bekennende, dat ic dicmael gedoolt hebbe ende noch dolen mach."

– D.V. Coornhert

Contact

Voor meer informatie over de Coornhertstichting kunt u zich wenden tot dr. G. Verwey (voorzitter en plv. secretaris):

verweyg@xs4all.nl
+24 344 48 10
Weezenhof 37-13
6536 HH Nijmegen


dr. G. Verwey


Voor meer informatie over het werkprogramma ter voorbereiding van de Coornhertherdenking in 2022 ‘Vervolging, Tolerantie, Samenleving – de wereld van D.V. Coornhert als spiegel van onze tijd’ kunt u zich wenden tot  mr. dr. J. Gruppelaar:

j.gruppelaar@kpnplanet.nl 
+31 570 64 43 64
Van Twickelostraat 7
7411 SC Deventer


mr. dr. J. Gruppelaar


Coornhertstichting
Bankrekening: NL87 ABNA 0626 7569 28
KvK: 09169480
RSIN of fiscaal nummer: 8177.71.608


 

Download het logo van de Coornhertstichting:

jpg / png / pdf 


 

 

Logo Coornhert Stichting footer