Coornhert in vertaling

Coornhert in het Latijn
 


 • Animane an voluntas peccet, vertaling uit 1565 van Of de Siele, dan of de Wille zondight, ondersoeck  uit 1563 (in: Wercken, J. A. Colom, Amsterdam 1630, I, fol. 148-149v) van de hand van Hollandse calvinisten en door hen ter weerlegging naar Beza gezonden.
 • Breve documentum de cogitationum observatione & via proxima quasique compendiaria ad assequendam sui ipsius status cognitionem. Per Theodoricum Coornhert. Goudae. Tipis Sasseni Hoenii [= vertaling van twee geschriften: Korte Berichtinghe vander ghedachten waarneminghe (1568); en: Den naasten wegh om te moghen komen tot kennisse van sijns selfs state (na 1577)].
 • Epitome processus de occidendis haeriticis et vi conscientiis inferenda inter Justum Lipsium Politicorum auctorem anno 1589 ea asserentem et Theod. Coornhertium eadem refringentem, Zas-Hoensz. Gouda 1592 en 1597; Jaspar Tournay, Gouda 1626 (= vertaling van eerste deel van Proces vant Ketterdoden ende dwang der Conscientien, Jaspar Tournay, Gouda 1590).
 • Defensio processus de non occidendis haereticis, Peter Simonsz. Kies, Gouda 1591; Guilelmus Antonii, Hanau a/d. Main 1593 en Kies 1597 (= Verantwoordinghe van ’t proces van den Ketteren niet te dooden, in: Wercken, J. A. Colom, Amsterdam 1630, III, fol. 479-489).

Zie: B. Becker, ‘Latijnsche vertalingen van Coornhert’s geschriften’, in: De Gulden Passer (14) 1936.

Opmerking: Becker gaat er ten onrechte van uit dat Coornhert de auteur is van Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlycke have en voegt de Latijnse vertaling daarvan als vijfde toe.


Vertalingen in het Engels, Frans en modern Nederlands
 


Van zijn werk verschenen enkele moderne vertalingen in het Frans en Engels. Coornherts werk is voor een deel ook in in modern Nederlands beschikbaar.

In het Frans:

 • M.F. Valckhof, J. Lecler (ed.): Thierry Coornhert. À l'aurore des libertés modernes. Synode sur la liberté de conscience 1582, Paris 1979.

In het Engels:

 • E.H. Kossman, A.J. Melink (ed.): D.V. Coornhert, ‘About the constraint upon conscience practised in Holland. A conversation between D.V.C. and N.V.L.’, 7 November 1579, in: idem, Texts concerning the Revolt of the Netherlands, Cambridge University Press: Cambridge 1974, pp. 191-196;
 • G. Voogt (ed.): D. V. Coorhert, Synod on the Freedom of Conscience. A Thorough Examination during the Gathering Held in the Year 1582 in the city of Freetown, AUP: Amsterdam 2008;
 • G. Voogt (ed.): D. V. Coornhert, Ethics: the art of living well, Verloren Publishers: Hilversum 2015.

In het modern Nederlands:

 • H. Bonger (ed.), D.V. CoornhertOp zoek naar het hoogste goed, Ambo: Baarn 1987;
 • H. Bonger, A.-J. Gelderblom (ed.), Weet of rust. Proza van Coornhert, Querido: Amsterdam 1985;
 • J. Gruppelaar, J.C. Bedaux en G. Verwey (ed.), D.V. Coornhert, Synode over gewetensvrijheid. Een nauwgezet onderzoek in de vergadering gehouden in het jaar 1582 te Vrijburgh, AUP: Amsterdam 2008;
 • J. Gruppelaar (ed.), D.V. Coornhert: Politieke geschriften. Opstand en Religievrede, AUP: Amsterdam 2009;
 • R. Buys (ed.), D. V. Coornhert, Coornhert in het klein. Korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid, AUP: Amsterdam 2011;
 • J. Gruppelaar (ed.), D. V. Coornhert, Zedekunst, dat is wellevenskunste, Uitgeverij Verloren: Hilversum 2015.

 


 

Logo Coornhert Stichting footer