"Blijft u in vrijheyt, want ick de mijne om niemant en wil missen."
– D.V. Coornhert

Actueel

Recente digitale publicaties Coornhertstichting

In de Digitale Bibliotheek Non-conformisten zijn recentelijk verschenen:   Johannes Uytenbogaert, Noodighe
Lees verder >

'Kleine Reeks'

De ‘Kleine Reeks’ bestaat uit studies van auteurs die de receptie en invloed van
Lees verder >

Project 'Coornhert Correspondentie'

De Coornhertstichting werkt samen met het Huygens Instituut om alle brieven van en aan Coornhert,
Lees verder >

Coornhertjaar Haarlem 2018

In het Noord-Hollands Archief vindt op 13 april 2018 de opening plaats van een tentoonstelling waarin
Lees verder >

 

Ga naar alle berichten >

De Coornhertstichting in 't kort

De Coornhertstichting is in 2007 opgericht en genoemd naar Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590), een veelzijdig auteur (toneelschrijver, theoloog, filosoof, jurist), grafisch kunstenaar en uitgever. Humanistisch geleerde door zelfstudie beijverde hij zich te schrijven voor de ‘gewone man’, d.w.z. in de volkstaal. Op deze wijze verwierf hij grote bekendheid in zijn tijd bij een breed publiek en wordt hij vandaag de dag o.m. als protagonist van een publieksgerichte cultuuroverdracht herinnerd. Daarnaast had zijn optreden een sociaal-politieke betekenis. Zo ontpopte hij zich als adviseur van Willem van Oranje tot ideoloog van diens ideaal van religievrede en verwierf hij naam en faam door zijn onvermoeibare inzet voor religieuze tolerantie en vrijheid van meningsuiting en drukpers. Zijn moreel-pedagogische ideeën en idealen wist hij verder in brede kring uit te dragen door zijn werkzaamheden als letterkundige en grafisch kunstenaar.

In de doelstellingen van de Coornhertstichting keren deze zwaartepunten terug:

  1. het streven naar een publieksgerichte cultuuroverdracht;
  2. de bevordering van een ethisch-humanitaire grondhouding van tolerantie;
  3. het stimuleren van de zin voor letterkunde en kunst(en). 

Om deze doelstelling te realiseren voert de Coornhertstichting een editieprogramma uit.
Dit editieprogramma is erop gericht de bronnen van de geschiedenis van het Nederlandse non-conformisme (religieus, filosofisch, literair) te ontsluiten. De Coornhertstichting ondersteunt op dit terrein onderzoeksactiviteiten, publicatie van digitale en boekedities, exposities, lezingen, enz..
 


Inhoud website

Op deze website vindt u op de pagina 'De Coornhertstichting' algemene informatie over de Coornhertstichting: doelstelling (statuten), organisatie en samenwerking (bestuur, comité van aanbeveling en Coornhertcentrum) en activiteiten.

De pagina 'De Coornhertbibliotheek' geeft een overzicht van de publicitaire activiteiten van de Coornhertstichting. Deze Coornhertbibliotheek/Coornhert Library omvat boekedities en digitale uitgaven

Meer in het bijzonder biedt deze website toegang tot informatie over de persoon naar wie de stichting is genoemd: D.V. Coornhert (1522-1590). Deze informatie betreft zijn levensgeschiedenis, zijn werk als kunstenaar (graveur, etser), schrijver en polemist. In aanloop naar het herdenkingsjaar 2022 wordt deze informatie verder uitgebreid.

Op de pagina 'Over D.V. Coornhert' vindt u:

  • een beschrijving van Coornherts leven en werken;
  • een 'tijdlijn' met de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Coornhert, en de politieke en religieuze ontwikkelingen in de Nederlanden en elders.

'Coornhert in beeld' behandelt het werk van de graficus Coornhert en toont een selectie van zijn werk.


Bovenaan deze pagina twee gravures door D.V. Coornhert naar Adriaan de Weert (origineel in zwart/wit, collectie Rijksmuseum):
- "Tijdens de opstand verjaagt het volk de katholieke geestelijkheid"; bekijk hier origineel in hogere resolutie;
- "Luther onthult het bedrog van de katholieke geestelijkheid"; bekijk hier origineel in hogere resolutie.

Werk in uitvoering

Het project ‘Coornhert Correspondentie’, een samenwerking van het Huygens Instituut en de Coornhertstichting, brengt al het briefmateriaal ten behoeve van onderzoek onder in een databank (uitvoerders: dr. R. Buning & mr. dr. J. Gruppelaar). Een selectie van de brieven wordt hertaald en uitgegeven in 2020: Coornhert in brieven (mr. dr. J. Gruppelaar i.s.m. dr. A. Gelderblom).

Meer over de brieven van Coornhert vindt u op de pagina 'Coornhert Correspondentie'.

 

Bladzijde uit brief van Dirk Volkertsz. Coornhert aan Abraham Ortelius, 15 juli 1578 (collectie Koninklijke Bibliotheek, zie website).

 

Logo Coornhert Stichting footer