Project 'Coornhert Correspondentie'

De Coornhertstichting werkt samen met het Huygens Instituut om alle brieven van en aan Coornhert, voorzien van metadata en een register, onder te brengen in de databank Early Modern Letters Online (EMLO). Uitvoerders zijn dr. R. Buning & mr. dr. J. Gruppelaar. 

Het briefmateriaal bestaat uit vier onderdelen:

  • de (101) brieven uit het Brieven-Boeck inhoudende honderdt brieven van D.V. Coornhert (in Colom, Wercken, Deel. III), zie hier (Bibliotheek van de UvA);
  • de (63) Becker-brieven (in: B. Becker, Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D. V. Coornhert, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 25, 's- Gravenhage, 1928, pp. 197-321;
  • de (49) overige (deels opdracht-) brieven in de Wercken, passim;
  • een nog onbekend aantal onuitgegeven brieven in archieven.

Meer over de brieven van Coornhert vindt u op de pagina 'Coornhert Correspondentie'.


< naar het overzicht

Logo Coornhert Stichting footer