Recente digitale publicaties Coornhertstichting

In de Digitale Bibliotheek Non-conformisten zijn recentelijk verschenen:
 

Johannes Uytenbogaert, Noodighe ontschuldiginghe
Oorspronkelijke uitgave 1616.
Getranscribeerde digitale uitgave (PDF) door de Coornhertstichting, Nijmegen 2018.
Digitale Bibliotheek Non-conformisten nr. 1
Download hier (PDF):

 

Simon Episcopius, Gheloofs-vryheydt. Of t’Samen-spreeckinghe tusschen Remonstrant en Contra-Remonstrant.
Oorspronkelijke uitgave 1627.
Getranscribeerde digitale uitgave (PDF) door de Coornhertstichting, Nijmegen 2018.
Digitale Bibliotheek Non-conformisten nr. 2
Download hier (PDF):


In de Digitale Coornhertbibliotheek zijn recentelijk verschenen:
 

D.V. Coonhert, Wercken, Iacob Aertsz. Colom, Amsterdam 1630.
Digitale uitgave (PDF) Uitvoerige inhoudsopgave. Volledige titels, subtitels, hoofdstuktitels, Coornhertstichting, Nijmegen 2018
Digitale Coornhertbibliotheek nr. 1

Download hier (PDF):

 

D.V. Coonhert, Wercken, Iacob Aertsz. Colom, Amsterdam 1630.

Digitale uitgave (PDF) Beknopte inhoudsopgave. Korte titels, Coornhertstichting, Nijmegen 2018

Digitale Coornhertbibliotheek nr. 2
Download hier (PDF):

 

Selectie uit biografisch materiaal uit de Wercken. Over Coornhert, zijn persoon en werk, en over de uitgave van de Wercken. Coornhertstichting, Nijmegen 2018

Digitale Coornhertbibliotheek nr. 3
Download hier (PDF):In voorbereiding
 

D.V. Coonhert, Brieven-Boeck, in: Wercken, Colom, Amsterdam 1630.

Digitale uitgave (PDF), Coornhertstichting, Nijmegen 2018
Digitale Coornhertbibliotheek nr. 4
 

D.V. Coonhert, Overige brieven in de Wercken, in: Wercken,  Colom, Amsterdam 1630.

Digitale uitgave (PDF), Coornhertstichting, Nijmegen 2018.
Digitale Coornhertbibliotheek nr. 5
 


< naar het overzicht

Logo Coornhert Stichting footer