“Elck verlangde boven alle dinghen na die soete vryheydt,
om alles te moghen lesen ende proeven ende tgoede te behouden.”

– D.V. Coornhert

Agenda

2018

Deze agenda verwijst ook naar activiteiten die niet op initiatief van de Coornhertstichting plaatsvinden.

 


13 april
 

Opening tentoonstelling In het Noord-Hollands Archief, waarin het grafisch werk van Coornhert centraal staat. Zie 'Actueel'.


juni
 

‘Coornhert correspondentie’ - Digitale uitgave Brieven-Boeck en Overige brieven in de Wercken.2019


voorjaar 2019
 

De Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 organiseert in het voorjaar van 2019 een cursus over het werk en de werkzaamheid van Coornhert: D.V. Coornhert (1522-1590): een Haarlemse humanist. De cursus van zes bijeenkomsten wordt verzorgd door J. Gruppelaar. 


2020


 

Logo Coornhert Stichting footer