"[…] want ick geen leeraer en ben, geen gemeente aenrichte ochte iemant tot myne meyninge locke,
maer altyt bekennende, dat ic dicmael gedoolt hebbe ende noch dolen mach."

– D.V. Coornhert

Contact

Voor meer informatie over de Coornhert Stichting kunt u zich wenden tot Jonathan Verwey (secretaris):

J. Verwey MA
secretariscoornhertstichting@outlook.com

(NB Momenteel is de CS druk met een interne reorganisatie en heroriëntatie; om die reden is er een tijdelijke subsidiestop ingesteld. Het heeft derhalve geen zin subsidieverzoeken in te dienen. Check onze site op een later moment.)


Coornhert Stichting

Bankrekening: NL87 ABNA 0626 7569 28
KvK: 09169480
RSIN of fiscaal nummer: 8177.71.608


 

Download het logo van de Coornhertstichting:

jpg / pdf 


 

 

Logo Coornhert Stichting footer