"[…] want ick geen leeraer en ben, geen gemeente aenrichte ochte iemant tot myne meyninge locke,
maer altyt bekennende, dat ic dicmael gedoolt hebbe ende noch dolen mach."

– D.V. Coornhert

Contact

Voor meer informatie over de Coornhert Stichting kunt u mailen via: secretariscoornhertstichting@outlook.com.

(NB Sinds medio 2023 richt de Stichting zich uitsluitend op het ondersteunen van geselecteerde maatschappelijke organisaties en projecten in de lijn van Coornherts gedachtengoed (meer informatie, zie hier). Vrije subsidieaanvragen zijn sindsdien niet meer mogelijk.)


Coornhert Stichting

Bankrekening: NL87 ABNA 0626 7569 28
KvK: 09169480
RSIN of fiscaal nummer: 8177.71.608


 

Download het logo van de Coornhertstichting:

jpg / pdf 


 

 

Logo Coornhert Stichting footer