"[…] want ick geen leeraer en ben, geen gemeente aenrichte ochte iemant tot myne meyninge locke,
maer altyt bekennende, dat ic dicmael gedoolt hebbe ende noch dolen mach."

– D.V. Coornhert

Contact

Voor meer informatie over de Coornhertstichting kunt u zich wenden tot dr. G. Verwey (voorzitter):

dr. G. Verwey (voorzitter)
verweyg@xs4all.nl
 


dr. G. Verwey


Coornhertstichting
Bankrekening: NL87 ABNA 0626 7569 28
KvK: 09169480
RSIN of fiscaal nummer: 8177.71.608


 

Download het logo van de Coornhertstichting:

jpg / png / pdf 


 

 

Logo Coornhert Stichting footer