Coornhert500

Publicaties
Congres Coornhert500
Publieksactiviteiten


In 2022 was het 500 jaar geleden dat Coornhert werd geboren. Dit werd gevierd met vele activiteiten en publicaties voor een breed publiek.

Vanuit de Coornhert Stichting werden ter gelegenheid van dit bijzondere jaar een aantal publicaties uitgebracht.

  • Gerlof Verwey, Tolerantie & Coornhert: filosofisch-historische verkenningen. Bundel met 6 essays over Coornhert (2022, Verloren, Hilversum).
  • Marcel ten Hooven, Halleh Ghorashi e.a., De contactloze samenleving. Hoe we de ware tolerantie terugvinden (2022, Van Gennep).
  • D.V. Coornhert, Synode over gewetensvrijheid. Herziene editie door Jaap Gruppelaar en Jan Bedaux (2022, Verloren, Hilversum).
  • D.V. Coornhert, Nieuw brievenboek. Honderd brieven van Coornhert, vertaald en ingeleid door Jaap Gruppelaar (2023, Verloren, Hilversum).
  • D.V. Coornhert, De Kruidhofjes. Twee dialogenbundels, vertaald en ingeleid door Ruben Buys (2023, Verloren, Hilversum).
  • Ruben Buys, Voor mens, volk en vaderland. Toegankelijke biografie over leven en werk van Coornhert (2022, Verloren, Hilversum).
  • Ruben Buys, Coornhert uitgelezen. Een bloemlezing van teksten en grafisch werk. Verwachte publicatiedatum: eind 2023. Uitg. Verloren, Hilversum.

Daarnaast is er op 20 april 2022 in Haarlem een congres georganiseerd:
Coornhert500: tolerantie en samen leven -  hier online beschikbaar.
Dit congres werd georganiseerd i.s.m. de Coornhert Stichting Haarlem. 


Verder werden er een groot aantal publieksactiviteiten ontplooid. De meeste hiervan georganiseerd door de Coornhert Stichting Haarlem. Mooi en toepasselijk dat juist Haarlem de herdenking zo enthousiast heeft opgepakt: met onderbrekingen heeft Coornhert er bijna veertig jaar gewoond en gewerkt.

Coornhert op zoek naar waarheid. Tentoonstelling in Museum Haarlem/Gasthuiszaal. Prenten van Coornhert over het belang van de waarheid en het bestrijden van leugens en hypocrisie.
15 april 2022 - 1 juni 2022
Locatie Museum Haarlem

Haarlem 1572-1573. De stad belegerd en verdedigdTentoonstelling in Museum Haarlem over het gruwelijke beleg van Haarlem door de Spanjaarden van dec. 1572 tot juli 1573.
15 april 2022 - 12 september 2022
Locatie Museum Haarlem

Kenau: Hollandse heldinTentoonstelling in de Hoofdwacht. Tijdens het beleg vochten ook vrouwen mee, onder wie Kenau Simonsdochter Hasselaer. 
15 april 2022 - 12 september 2022
Locatie Hoofdwacht

Openstelling Hoofdwacht. Bezoek het oudste huis van Haarlem, waar Coornhert ooit een drukkerij had.
15 april 2022 - 12 september 2022
Locatie: Hoofdwacht, Grote Markt 17.

Het Beleg in beeld. Tentoonstelling met selectie van schilderijen, kaarten en prenten van het beleg.
18 april 2022 - 12 september 2022
Locatie: Copynet, Cronjéstraat 39

Tentoonstelling Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Leven, werk en denkbeelden
1 juli 2022 - 31 december 2022

Tentoonstelling Coornhert als inspirator van hedendaagse kunstenaars
31 augustus 2022 - 8 oktober 2022
Locatie: Stadhuis Haarlem

Terug in de drukkerij van Coornhert
10 september 2022 - 11 september 2022
Locatie Hoofdwacht, Grote Markt 17.

Toneel uit de tijd van Coornhert. Toneelstuk uit de zestiende eeuw tijdens een diner in de middeleeuwse Gravenzaal. 
15 september 2022
Locatie: Stadhuis Haarlem

Lezingen over Coornherts leven, werk en denkbeelden, en over zijn betekenis nu
1 maart 2022 - 1 december 2022

Coornhert-stadswandeling
1 mei 2022

 

 

 

 

Logo Coornhert Stichting footer