“Elck verlangde boven alle dinghen na die soete vryheydt,
om alles te moghen lesen ende proeven ende tgoede te behouden.”

– D.V. Coornhert

De Coornhertbibliotheek

De Coornhertbibliotheek/Coornhert Library omvat de resultaten van het editieprogramma van de Coornhertstichting. De Coornhertbibliotheek bestaat uit boekedities en digitale teksten.

De boekedities zijn onderverdeeld in:

  • de Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum   
  • de Bibliotheca Paideia Cosmopolitana

De digitale edities zijn onderverdeeld in:

  • de Digitale Bibliotheek Non-conformisten  
  • de Digitale Coornhertbiblioheek  
     

Afbeelding bovenaan deze pagina: "Bibliotheek van de Universiteit van Leiden", Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar tekening van Jan Cornelisz. van 't Woudt (1610). Bekijk hier in hogere resolutie.

 

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum

Sinds 2008 verschijnen in de Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum  onder verantwoordelijkheid van de Coornhertstichting tekstedities en studies. De tekstedities zijn standaard voorzien van een inleiding, annotaties en registers. De studies (biografieën, dissertaties, monografieën, congresverslagen) behandelen belangrijke vertegenwoordigers van het Nederlandse non-conformisme, hun werk en wereld. Hoofdredacteur van deze reeks is Gerlof Verwey; Ton van Kalmthout is redacteur 19e en 20e eeuw. Tot dusverre (2018) zijn er negentien publicaties verschenen.

Een volledig overzicht van alle publicaties vindt u op de pagina Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum  

Meest recente uitgave:
Marjet Brolsma, 'Het humanitair moment'. Nederlandse intellectuelen, de Eerste Wereldoorlog en het verlangen naar regeneratie van de Europese cultuur (1914-1930).
Uitgeverij Verloren: Hilversum 2016.
320 pagina’s, ISBN 9789087046279

€ 39,--
Bestel dit boek hier: 

Bibliotheca Paideia Cosmopolitana

Met de oprichting in 2016 van de Bibliotheca Paideia Cosmopolitana continueert de Coornhertstichting haar editorische programma, ook op internationaal niveau, in toespitsing op wat zij ziet als de kern van de non-conformistische stellingname: de zorg om een morele samenleving. Informatie over doel en opzet van de Bibliotheca Paideia Cosmopolitana geeft onze mission statement. Dr. G. Verwey is hoofdredacteur van de Bibliotheca Paideia Cosmopolitana.

Diverse publicaties zijn in voorbereiding. Ook enkele (gereviseerde) heruitgaven van boeken uit de Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum (o.a. J. Gruppelaar, D.V. Coornhert. Politieke geschriften, G. Voogt, Constraint on Trial. Dirck Volckertsz Coornhert and the Religious Freedom, 2nd, revised and enlarged edition (2019) en R. Buys, Coornhert in het klein) worden opgenomen in de Bibliotheca Paideia Cosmopolitana. Een derde onderdeel bestaat uit studies van auteurs die de receptie en invloed van Coornhert onderzoeken of Coornhert plaatsen naast tijdgenoten (= ‘Kleine Reeks’).

Aan deze ‘Kleine Reeks’ is medewerking toegezegd door:

  • prof. dr. mr. Kees Schuyt (‘Coornhert en Spinoza’);
  • prof. dr. Mirjam van Veen (‘Coornhert en Duifhuis’);
  • prof. dr. Gerrit Voogt (‘De receptiegeschiedenis van Coornhert’).

 

 

 

 

Digitale Bibliotheek
Non-conformisten

Het editieprogramma van de Coornhertstichting is bedoeld om de bronnen van de geschiedenis van het Nederlandse non-conformisme (religieus, filosofisch, literair) te ontsluiten en voorziet ook in digitale publicaties. Deze vormen de Digitale Bibliotheek Non-conformisten.

Het project ‘digitale Coornhert’ heeft de afgelopen jaren prioriteit gehad. Het is de bedoeling in de komende jaren ook werk van andere non-conformisten digitaal beschikbaar te maken.

Inmiddels zijn beschikbaar: Johannes Uytenbogaert, Noodighe ontschuldiginghe (1616) en Simon Episcopius, Vrye Godes-dienst (1627). In voorbereiding (o.a): David Joris, Christelycke waerschouwinghe aen allen regenten unde overicheden hooch unde nederen standts: dat men niemant om sijn Gheloof en behoort te beleydighen, te vervolghen, veele min te dooden (...), 1554; Caspar Coolhaes, Apologia (…),1580.

Een overzicht van alle uitgaven vindt u op de pagina Digitale Bibliotheek Non-conformisten    Meest recente uitgave:

Simon Episcopius, Vrye Godes-dienst. Of t’Samen-spreeckinghe tusschen Remonstrant en Contra-Remonstrant.
Oorspronkelijke uitgave 1627.
Getranscribeerde digitale uitgave (PDF) door de Coornhertstichting, Nijmegen 2018.
Digitale Bibliotheek Non-conformisten nr. 2
Download hier (PDF): 

 

Digitale Coornhertbibliotheek

De door Jacob Aertsz. Colom in 1630 uitgegeven Wercken (uitgave van Coornherts werken in drie foliodelen) zijn door de Coornhertstichting, in samenwerking met het Digitaal Productiecentrum van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, als image online beschikbaar gemaakt, en in samenwerking met de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Koninklijke Bibliotheek, voor een groot deel getranscribeerd en daardoor onderzoekbaar. Ook enkele andere werken van Coornhert die niet in de Wercken zijn opgenomen zijn als image en tekst beschikbaar. U bezoekt deze website van de UvA met images/ teksten hier: 

Een deel van de gedigitaliseerde teksten is als PDF of e-book verkrijgbaar op de website van de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, klik hier: 

De Coornhertstichting brengt een deel van de door haar gedigitaliseerde teksten uit als PDF. Ook publiceert zij aan Coornhert gerelateerd onderzoeksmateriaal, zoals een (uitgebreid en kort) overzicht van de in de Wercken opgenomen teksten.

Een overzicht van de aan Coornhert gerelateerde digitale uitgaven door de Coornhertstichting vindt u op de pagina Digitale Coornhertbibliotheek  

Meest recente uitgave:

D.V. Coonhert, Wercken
Oorspronkelijke uitgave door Iacob Aertsz. Colom, Amsterdam 1630.
Digitale uitgave Uitvoerige inhoudsopgave (PDF) door de Coornhertstichting, Nijmegen 2018.
Digitale Coornhertbibliotheek nr. 1
Download hier (PDF): 

Logo Coornhert Stichting footer