Digitale Bibliotheek Non-conformisten

Het editieprogramma van de Coornhertstichting is bedoeld om de bronnen van de geschiedenis van het Nederlandse non-conformisme (religieus, filosofisch, literair) te ontsluiten en voorziet ook in digitale publicaties. Deze vormen de Digitale Bibliotheek Non-conformisten. Het project ‘digitale Coornhert’ heeft de afgelopen jaren prioriteit gehad. Het is de bedoeling in de komende jaren ook werk van andere nonconformisten digitaal beschikbaar te maken. Inmiddels zijn beschikbaar: Johannes Uytenbogaert, Noodighe ontschuldiginghe (1616) en Simon Episcopius, Vrye Godes-dienst (1627). In voorbereiding (o.a): David Joris,Christelycke waerschouwinghe aen allen regenten unde overicheden hooch unde nederen standts: dat men niemant om sijn Gheloof en behoort te beleydighen, te vervolghen, veele min te dooden (...), 1554; Caspar Coolhaes, Apologia (…),1580.

Tot nu toe zijn in deze reeks verschenen:
 

Johannes Uytenbogaert, Noodighe ontschuldiginghe
Oorspronkelijke uitgave 1627.
Getranscribeerde digitale uitgave (PDF) door de Coornhertstichting, Nijmegen 2018.
Digitale Bibliotheek Non-conformisten nr. 1
Download hier (PDF):


Simon Episcopius, Gheloofs-vryheydt. Of t’Samen-spreeckinghe tusschen Remonstrant en Contra-Remonstrant.
Oorspronkelijke uitgave 1627.
Getranscribeerde digitale uitgave (PDF) door de Coornhertstichting, Nijmegen 2018.
Digitale Bibliotheek Non-conformisten nr. 2
Download hier (PDF):


 

Logo Coornhert Stichting footer