Digitale Coornhertbibliotheek

De door Jacob Aertsz. Colom in 1630 uitgegeven Wercken (uitgave van Coornherts werken in drie foliodelen) zijn door de Coornhertstichting, in samenwerking met het Digitaal Productiecentrum van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, als image online beschikbaar gemaakt, en in samenwerking met de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Koninklijke Bibliotheek, voor een groot deel getranscribeerd en daardoor onderzoekbaar. Ook enkele andere werken van Coornhert die niet in de Wercken zijn opgenomen zijn als image en tekst beschikbaar.
U bezoekt deze website van de UvA met images/ teksten hier:

Een deel van de gedigitaliseerde teksten is als PDF of e-book verkrijgbaar op de website van de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, klik hier: 

De Coornhertstichting brengt een deel van de door haar gedigitaliseerde teksten uit als PDF. Ook publiceert zij aan Coornhert gerelateerd onderzoeksmateriaal, zoals een (uitgebreid en kort) overzicht van de in de Wercken opgenomen teksten.

Een overzicht van de aan Coornhert gerelateerde digitale uitgaven vindt u hieronder. Onze digitale uitgaven van andere non-conformisten vindt u op de pagina Digitale Bibliotheek Non-conformisten.


Gepubliceerd
 D.V. Coonhert, Wercken, Iacob Aertsz. Colom, Amsterdam 1630.
Digitale uitgave (PDF) Uitvoerige inhoudsopgave. Volledige titels, subtitels, hoofdstuktitels, Coornhertstichting, Nijmegen 2018
Digitale Coornhertbibliotheek nr. 1

Download hier (PDF):

D.V. Coonhert, Wercken, Iacob Aertsz. Colom, Amsterdam 1630.

Digitale uitgave (PDF) Beknopte inhoudsopgave. Korte titels, Coornhertstichting, Nijmegen 2018

Digitale Coornhertbibliotheek nr. 2
Download hier (PDF):


Selectie uit biografisch materiaal uit de Wercken. Over Coornhert, zijn persoon en werk, en over de uitgave van de Wercken. Coornhertstichting, Nijmegen 2018

Digitale Coornhertbibliotheek nr. 3
Download hier (PDF):


In voorbereiding
 


D.V. Coonhert, Brieven-Boeck, in: Wercken, Colom, Amsterdam 1630.

Digitale uitgave (PDF), Coornhertstichting, Nijmegen 2018
Digitale Coornhertbibliotheek nr. 4
 

D.V. Coonhert, Overige brieven in de Wercken, in: Wercken, Colom, Amsterdam 1630.

Digitale uitgave (PDF), Coornhertstichting, Nijmegen 2018.
Digitale Coornhertbibliotheek nr. 5


 

Logo Coornhert Stichting footer