De Coornhert Stichting

Missie
Bestuur & organisatie
Financiën


Missie
 

De Coornhert Stichting is in 2007 opgericht en genoemd naar Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Zij houdt zich bezig met

1) Coornhert zelf en
2) andere vrijdenkende Nederlanders die in zijn geest actief waren of al eerder vergelijkbare ideeën koesterden.

Coornhert was een duizendpoot die zijn ideeën op allerlei manieren uitdroeg en zich net zo goed richtte op eenvoudige burgers als op hooggeleerde professoren. Hij schreef over filosofie, godsdienst, politiek, de liefde, de Nederlandse taal en het gevangeniswezen. Hij schreef dialogen, toneelstukken, gedichten, morele traktaten, theologische verhandelingen, liederen en politieke essays. Vrijwel altijd in het Nederlands in plaats van het Latijn en dat was een bewuste keuze: kennis moest voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleiding of maatschappelijke status. 
Coornhert predikte een boodschap van religieuze tolerantie en vrijheid van meningsuiting en drukpers. Hij riep elk mens op om zélf na te denken, de waarheid te zoeken en zich op basis daarvan tot een goed mens te ontwikkelen. Zijn moreel-pedagogische ideeën en idealen wist hij verder in brede kring uit te dragen door zijn werkzaamheden als letterkundige en grafisch kunstenaar.

In de missie van de Coornhert Stichting keren deze zwaartepunten terug:

 1. het streven naar een publieksgerichte cultuuroverdracht;
 2. de bevordering van een ethisch-humanitaire grondhouding van tolerantie;
 3. het stimuleren van de zin voor letterkunde en kunst(en).

De Stichting probeert deze doelen te bereiken door publicaties, vertalingen, monografieën en tekstedities, zowel digitaal als in druk. Ook ondersteunt zij projecten van derden via subsidies, leerstoelen en prijsvragen.

Meer informatie vind je onder 'Publicaties & projecten'.

Bestuur & organisatie
 


Bestuur:

 • dr G. Verwey (voorzitter)
 • J. Verwey MA (secretaris -- e-mail)
 • dr R.S. Buys (penningmeester)
 • prof. dr R.A.M. Aerts
 • em. prof. dr J.A.A.M. Biemans
 • prof. dr A.B.G.M. van Kalmthout

Comité van aanbeveling:

 • jhr. dr P.A.C. Beelaerts van Blokland (ex-commissaris van de Koningin, Utrecht)
 • prof. mr dr M.J. Cohen (UL, voormalig burgemeester Amsterdam)
 • mevr. prof. dr D.M. Curtin (UvA/UU)
 • prof. dr F. van Oostrom (UU; voormalig president KNAW)
 • drs S. Scholten (voormalig directeur Erfgoed UvA)
 • prof. mr dr C.J.M. Schuyt (voormalig lid Raad van State)
 • dr K. van der Toorn (voormalig voorzitter CvB UvA-HvA) 

Samenwerkingsverbanden
 


Bij de opzet en uitvoering van haar (editie)projecten werkt de Stichting samen met verschillende instellingen, o.a. het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw (UvA), de Universiteitsbibliotheek en het Digitaal Productiecentrum van de Universiteit van Amsterdam, het Huygens Instituut (KNAW), de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (dbnl), de Koninklijke Bibliotheek en Uitgeverij Verloren. De Coornhert Stichting kan bovendien rekenen op de betrokken steun van verschillende deskundigen.

Voor de volledige tekst van de statuten van de Coornhertstichting zie hier.

Financiën
 


De Coornhertstichting is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de realisering van haar doeleinden is zij dan ook aangewezen op de hulp van vrijwilligers en de financiële steun die zij door fondsenwerving en particuliere giften verwerven kan. Deze donaties zijn fiscaal aftrekbaar, want de Coornhertstichting is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Informatie over de wijze waarop je onze stichting financieel kunt ondersteunen vind je op de pagina 'Steun ons'. Daar kunnen ook de jaarverslagen worden ingezien.
 

Logo Coornhert Stichting footer