Publicaties & projecten

Van en over Coornhert
Van en over anderen


Van en over Coornhert

a. Oorspronkelijke teksten

In 1630 zijn de verzamelde werken van Coornhert uitgegeven (Wercken, in 3 dikke delen door Jacob Aertsz. Colom). De afgelopen jaren zijn de volledige Wercken gedigitaliseerd, samen met Coornhert-teksten die daar niet in zijn opgenomen. Al deze teksten zullen binnenkort als online image beschikbaar zijn. Omdat de oorspronkelijke uitgaves uit de 16e en 17e eeuw voor de meeste mensen moeilijk te lezen zijn (o.a. door het gotische schrift), is een heel groot deel van de teksten bovendien getranscribeerd. Het mooie daarvan is dat de teksten zo ook makkelijk doorzoekbaar worden. 

Er wordt hard aan gewerkt dit materiaal gratis beschikbaar te maken via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Een deel van de gedigitaliseerde teksten is daar nu al te vinden (dbnl), alsmede een beknopte en uitgebreide inhoudsopgave van de Wercken en een selectie van biografisch materiaal.

(Dit omvangrijke project is uitgevoerd door de Coornhert Stichting, i.s.m. het Digitaal Productiecentrum van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, DBNL en de Koninklijke Bibliotheek.)

b. Vertalingen

De afgelopen 15 jaar zijn onder auspiciën van de Stichting een aantal sleutelteksten van Coornhert vertaald in hedendaags Nederlands, sommige ook in het Engels.

c. Over Coornhert

Met steun van de Stichting zijn verschillende publicaties over Coornhert verschenen:

Klik hier voor een uitgebreide lijst van publicaties over Coornhert

Momenteel wordt gewerkt aan:

  • Heruitgave van twee dialogenbundels van Coornhert, de zg. Kruidhofjes (Ruben Buys)
  • Een 'reader' met een dwarsdoorsnede uit Coornherts oeuvre (Ruben Buys)
  • Een toegankelijke publieksbiografie over Coornhert (Ruben Buys)

Van en over anderen

De Stichting richt zich ook op andere ‘vrijdenkers’ die zich niet zomaar voegden naar wat overheid, godsdienst of maatschappij mensen voorschreef. In dit kader zijn o.a. de volgende boeken/projecten door de Stichting verzorgd of gesubsidieerd:

a. Primaire teksten

b. Teksten over andere vrijdenkers en andere onderwerpen:

c. Andere projecten:


 

Bladzijde uit brief van Dirk Volkertsz. Coornhert aan Abraham Ortelius, 15 juli 1578 (collectie Koninklijke Bibliotheek, zie website).

 

Logo Coornhert Stichting footer