“(…) ghedwonghen dienst mishaecht den vryen Gode:
ende die en ontvanght in zijnen Rijcke gheen huychlers noch Godtloosen.”

– D.V. Coornhert

Steun ons

Donaties aan de stichting ten behoeve van specifieke editorische projecten of andere activiteiten zijn zeer welkom! Deze donaties zijn fiscaal aftrekbaar. De Coornhertstichting is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen; voor meer informatie zie: www.anbi.nl).


 

Voor nadere informatie over de diverse mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen kunt u contact opnemen met dr. R. Buys (penningmeester), via rub_buys@hotmail.com.

Rekeningnummer Coornhertstichting NL87 ABNA 0626 7569 28

RSIN of fiscaal nummer: 8177.71.608

Jaarrekeningen:

Download hier de statuten van de Coornhertstichting.


 

Logo Coornhert Stichting footer