“(…) ghedwonghen dienst mishaecht den vryen Gode:
ende die en ontvanght in zijnen Rijcke gheen huychlers noch Godtloosen.”

– D.V. Coornhert

Steun ons

De Coornhert Stichting is een stichting zonder winstoogmerk. Om haar doelen te verwezenlijken is zij dan ook aangewezen op fondsenwerving en particuliere giften. 
Donaties aan de stichting, bijvoorbeeld ten behoeve van specifieke editorische projecten of andere activiteiten, zijn zeer welkom! Deze donaties zijn fiscaal aftrekbaar. De Coornhert Stichting is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen; voor meer informatie zie: www.anbi.nl).


 

Voor meer informatie over de mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen kunt u contact opnemen met dr. R.S. Buys (penningmeester -- e-mail).

Rekeningnummer Coornhertstichting NL87 ABNA 0626 7569 28

RSIN of fiscaal nummer: 8177.71.608

Jaarrekeningen:

Download hier de statuten van de Coornhert Stichting.


 

Logo Coornhert Stichting footer